Prosjekter

Publisert 21. januar, 2014. Av admin.

Brytning; mening, logikk og forrykning 

Øfsti, Vestre og Haugland har fått 100 000,- i støtte fra Norsk Kulturfond, fra potten til Forprosjekt. Fra søkanden som ble innvilget heter det:

scenefortellere skal i møte med andre scenkunstfelt utfordre og utforske sin egen fagtradisjon og utvikle sitt personlige sceniske uttrykk.Tradisjonelle fortellere bruker hovedsaklig det talte ord for å gjenskape gammelt tradisjonsmateriale for publikum i dag. Mening, innlevelse og gjenkjennelse er viktig. 3 scenefortellere skal utfordre dette i møte med bla samtidsdans, performance, vokalkunst og tekstuvikling. Vi skal utforske ulike sceniske grep som gir oss bredere og mer variert uttrykk, som igjen skaper muligheter for forflytning av mening, grenseoverskridende handlinger, gir rom for absurditeter, lek med tradisjoner og ritualer. Vi skal utforske mulighetene for å ikke skape mening, ikke lage logikk og skape et åpnere uttrykk.

Prosjektet skal gjennomføres i løpet av 2014/15.

Avtrykk

Våren 2013 gjennomførte vi et tekstsamarbeid med dramtiker og dramaturg Toril Solvang. Med utgangspunkt i personlige erfaringer og egenopplevde fortellinger laget vi hver vår personlige fortelling/personlige tekst. Gjennom prosessen med tekstarbeidet erfarte vi at det å lage et definisjonsskille mellom ‘fortellingen’ og ‘teksten’ oppnådde vi en distanse til arbeidet med teksten. Fortellingen er plottet, det vi vil fortelle, og teksten er et virkemiddel for å få fortellingen til å bli slik vi ønsker det.

Kong Kødd

 

Jeg – verdt en fortelling

Skolefortellere ved Linderud skole

Vi forteller jevnlig for barne-, og ungdomstrinnet på Linderud skole, tilsvarende ca 15% stilling. Det er utrolig nyttig for oss, da vi observerer hverandre til inspirasjon og bevisstgjøring av denne formen for praksis. Det er uformelle fortellerstunder, men vi legger vekt på å gi elevene gode opplevelser med muntlig fortelling og iblant underviser vi i det. Betalingen fra skolen setter vi av til prosjektet Øfsti/Vestre/Haugland og finansierer workshops og innleide samarbeidsparter i Norge og i utlandet.

Fortellerstunder på biblioteket

Øfsti/Vestre/Haugland har faste arbeidsdager på biblioteket på Grünerløkka. I blant har vi også prøver der i blackboxen i andre etasje. Dette samarbeidet setter vi stor pris på og skal være gjensidig til nytte, og vi holder fortellerstunder en søndag i måneden for barnefamilier.

I høst skal vi fortelle søndag 14. september, 12. oktober, 16. november og 14. desember kl 14. Gratis.

Se http://www.deichman.no/filial/grunerlokka

 

 

Tidligere innlegg: